Lovnorm for Lauvåsen Idrettsforening, se vedlegg nedenfor