Lauvåsen Idrettsforening, er en «annerledesklubben i Kristiansand». Uten fotball og håndball på menyen har medlemstallet vokst fra 40 medlemmer i 2015 til over 400 nå. Bredde og inkludering er det viktigste for oss!

 

Stort fokuset på dem som har lyst til å finne mestring i andre idretter, og dem som kanskje trenger aktivitet for å holde seg borte fra trøbbel, har blitt mobbet eller av ulike grunner ikke har økonomi til å holde barna i idrettslag.

 

For å opprettholde denne profilen trenger vi næringslivet som våre støttespillere. Våre sponsormidler går til treningsutstyr, klubb turer, stevner, samlinger og ikke minst inkludering av de som har minst.


Vil du også bli en sponsor som utgjør en forskjell for lokal idretten og barna i nærområdet?

Da er det bare å ta kontakt med sportslig leder på leder@lauvasenif.no