Lørdag 6. November ble vi hedret for vårtarbeid under Idrettsgalla Sør i Arendals storstue Sør Amfi.

I selskap med flere av Idretts-Norges ypperste trenere, utøvere og idrettslag stod vi frem som annerledes klubben i Kristiansand, og vant en av de viktigste prisene, «Idrettsglede for alle»-prisen. Spesielt gledelig var det at jujutsu-utøver Margareth Knutson Aase stod for utdelingen av prisen til Lauvåsen IF. 

Tusen millioner takk til våre sponsorer for tilliten og den økonomiske støtten som gjør det mulig å skape idrettsglede! Dere gir klubben mulighet til å drifte klubben på en enda bedre måte! Dette er en helt fantastisk tilbakemelding på jobben vi ligger ned i klubben.