Denne gruppen består av både jenter og gutter mellom 8-10 år.

Gruppen pleier å stille opp på Superhelger, hvor barna får spilt lavterskel-kamper mot andre jevnaldrende i Agder.

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon